”Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige” | Sverigedemokraterna Mölndal

”Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige”

”Bland ensamkommande under 2015 var könsfördelningen 11 pojkar per flicka. Av officiell migrationsstatistik kan man dra slutsatsen att det vid utgången av 2015 gick 123 stycken 16-17-åriga pojkar på 100 flickor i samma åldersgrupp. Jämförelsevis har Kina, som har världens största obalanser i könsfördelning, ”bara” 117 pojkar på 100 flickor i samma åldersgrupp. För mig, som har studerat könsfördelningen i Indien och Kina i 15 år, är det häpnadsväckande att ett land som Sverige har värre obalanser än något av dessa två länder.”

 

Läs mer