Årets sista kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna Mölndal

Årets sista kommunfullmäktige

erikikf

På Onsdagen 17 december hölls årets sista kommunfullmäktige i Mölndals stadshus

På mötet presenterades Mölndals kommuns kvartalsrapport. I den kunde man läsa att ”majoritet Mölndal” (S,V,MP,KD) gjort grova felkalkyleringar av budgeten som nu går hela 20 mkr sämre än förväntat. I nästan samtliga nämndrapporter som går back så uppges problematik relaterad till mottagande av ensamkommande som en del av orsaken.

SD Mölndal väljs in i 3 nämnder

För första gången lyckas SD Mölndal att komma in i några av Mölndals nämnder.
Mikael Brodin ordinarie och Peter Bjellheim ersättare väljs till skolnämnden.
Tobias Hellström ordinarie och Niklas Fredriksson ersättare väljs till Social och arbetsmarknadsnämnden.
Fredrik Mellbin ordinarie och Kjell Åke Jönsson ersättare väljs till Vård och omsorgsnämnden.

lucia

KF bjöd på glögg, lussebullar och levande musik. En kaffe paus till svängiga toner av Rudolf med röda mulen.

SD röstar nej till majoritet Mölndals programförklaring

Med en programförklaring till bredden fylld med floskler målas en drömvärld upp helt utan förankring i verkligheten. Majoritet Mölndal skall göra hela världen bättre utan en tanke på hur man skall finansiera det hela. Socialdemokrater är som bekant duktigare på att fylla sina egna fickor med pengar än kommunens. SD var helt enkelt tvungna att rösta nej. Programförklaringen gick dock igenom.
SD Mölndals och kommunfullmäktiges yngste KF kandidat tog tillfället i akt och gick upp i talarstolen för första gången. I ett anförande så ifrågasatte Erik majoritet Mölndals programpunkt om ekologisk mat och valde även att kommentera om hemspråk.

Kan man säga att ensamkommande kostar tiotals eller hundratals miljoner?

Vi alla vet att Mölndals politiker gör ”allt” för att dölja invandringsrelaterade kostnader. För ett tag sedan slöts ett nytt avtal med Migrationsverket. Där framkom en kostnad på minst 1900kr per dygn för ensamkommande. Med denna siffra så kunde vi ana att invandringsrelaterade kostnader rör sig om enorma summor, något som med nuvarande världsläge och svensk invandringspolitik kommer att öka ännu mer.
Meningen var att vi skulle ställa en interpellation för att få svar på hur mycket det kan röra sig om. Med risken att politikerna skulle förhala interpellationen så valde vi att ställa den som fråga för att försöka tvinga upp KS ordförande  i talarstolen. Marie valde dock att inte besvara frågan vid detta KF. Det gav Marie Östh hela 2 månader att fila fram ett ”ickesvar”. Vi gissar på ett brandtal om värdegrund, människors lika värde, mänskliga rättigheter mm, alltså allt utom svaret vi söker.

Frågan finns här.