Bättre att hjälpa på hemmaplan | Sverigedemokraterna Mölndal

Bättre att hjälpa på hemmaplan

Det diskuteras idag var, hur och när man hjälper bäst. Många anser att det bästa är att ta hit så många som möjligt. Låt oss titta på en del siffror som gäller den ekonomiska skillnaden mellan att hjälpa flyktingar i Sverige eller i ”närområdet”. Vi Sverigedemokrater anser att man skall hjälpa så många som möjligt på plats i sina närområden.

En del hävdar att Sverige är ett rikt land. Men frågan är om vi är så rika? Sveriges statsskuld är idag över 1300 miljarder och vi lånar 240 miljoner kronor per dygn [eller 10 miljoner i timmen]. Är man rik då man tvingas låna? Socialdemokraternas tidigare partiledare och statsminister Göran Persson sa en gång att. ”Den som är satt i skuld är icke fri”.

Enligt FN:s flyktingkommissariat, UNHCR kostar det 3-7 kr per person och dag att hjälpa en person i närområdet. Låt oss använda 10 kr per dag. I Sverige kostar det ca 350 kr per person och dag.

Ensamkommande barn och ungdomar kostar mellan 2.000 och 4.000 kr per dygn, dvs minst 60 000 kr per månad per person. Många gånger betydligt mer. Det betyder att man kan hjälpa 30-400 personer i ”närområdet” för varje person vi hjälper här. Låt oss säga 100 personer.

Prognosen för antalet asylsökande och anhöriga som får stanna i Sverige närmar sig 200 000 personer per år. Alltså en miljon på fem år och två miljoner på tio år. Klarar Sverige av detta?

Det sägs ofta att invandring är lönsam, men det stämmer inte. I så fall skulle de områden som idag beskrivs som utanförskapsområden blomstra med låg arbetslöshet. I själva verket vet vi att mediantiden för en kommunplacerad flykting att komma i förvärvsarbete är närmare åtta år. Efter femton år har ca 40 procent fortfarande inget arbete. Förutom att det innebär enorma belastningar för Sverige och oss svenskar så kan vi notera att då vi hjälper ca 200.000 i Sverige så väljer vi att INTE hjälpa ca 20 miljoner människor i deras närområden. Den siffran tål också att begrunda.

Det är troligt att det snart kommer en lag om att kommuner inte får neka att ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd. Fördelar man 200.000 personer på Sveriges 290 kommuner, blir det ca 700 personer per kommun och år. Med hänsyn till kommunens storlek så betyder det drygt 1.000 personer per år till Mölndal.  Klarar Mölndals kommun att ta emot 1.000 personer per år? Klarar vi att bygga ut skola och barnomsorg för kanske 200-300 barn per år? Och var skall de 1.000 nyanlända bo? Och var skall alla svenska ungdomar bo? Vi har redan en bostadssituation som förvägrar många av våra svenska ungdomar ett eget boende.

Att säga att Sverige inte klarar av den enorma anstormning av ensamkommande ungdomar, asylsökande och anhöriga stavas realism. Så länge alla partier utom Sverigedemokraterna fortsätter sin strutspolitik när det gäller invandring kommer SD att öka.

Peter Bjellheim