Biblioteket i Balltorp och hur det kommuniceras | Sverigedemokraterna Mölndal

Biblioteket i Balltorp och hur det kommuniceras

Ni som hänger med i det lokala har säkert sett att Balltorps bibliotek ska stängas. Eller mer exakt reduceras till ett rent skolbibliotek för att spara några kronor. Socialdemokraterna paraderar detta som någon sorts stor vinst att man inte lagt ner all verksamhet i hela Mölndal samtidigt, men över vad de egentligen segrat är tämligen oklart. Sig själva? Patriarkatet? Allmänbildningen? Vi kommer nog aldrig få veta.

Låna ej denna bok, den är full av feminism och socialkonstruktivism

Här nedan följer ett intressant tankeexempel. Det reflekterar på intet sätt den politik vi i SD ämnar att driva eftersom vi är starkt emot dessa subventionerade jobbformer, men är en intressant tanke på hur S kanske hade kunnat ha kvar verksamheten. Om man bara trott på det man själv säger och utnyttjat de statliga bidrag man själva skapat. Vi börjar med att konstatera att den totala besparingen var 1,7 miljoner kronor, däremot utgjorde besparingen på biblioteket i Balltorp bara runt hälften av dessa pengar. I runda slängar kan man gissa att det motsvarar två tjänster om biblioket redan var sparsamt bemannat.

Kombinerat med att kommunen uppenbarligen tittar på att nyttja ”extratjänster”, vilket är vad arbetsförmedlingen kallar sitt senate försök att dölja massarbetslöshet, så borde det ju rimligtvis gå att hitta 2st invandrade förmågor som kan vara lämpliga att anställa som bibliotekarier. Särskilt om man ska tro vad statstelevisionen säger om deras utbildningsnivå.

Den uppenbara lösningen blir då såhär: Låt pensionsavgångarna ske så som de gjorde. Placera de nya ”extratjänsterna” på Mölndals stadsbibliotek eftersom det är störst och där mest handledning kan ges. Förflytta viss existerande personal till Balltorps bibliotek. Sug på denna tanke som definitivt borde kunnat tilltala S och titta sedan på vad de faktiskt drev igenom.

Och eftersom vi är SD måste vi ju så klart också alltid nämna vissa andra kostnader man hade kunnat dra ner på.