Bostäder till ungdomar ska fördelas rättvist‏. | Sverigedemokraterna Mölndal

Bostäder till ungdomar ska fördelas rättvist‏.

peter_i_mp

När man läser ”Frågor och svar” i Mölndals-Posten den 27 mars så lär man sig att man är ett barn i juridisk mening tills man fyllt 18 år. Detta som svar på frågan; ”Varför kallas tonåringar för barn när det gäller asylsökande?”

Antagligen har frågeställaren tagit del av statistik från framförallt Norge. Normalt sett så undersöker inte svenska myndigheter åldern på hitkommande barn/ungdomar, men det gör man i Danmark och Norge. De norska myndigheterna uppskattar att tre av fyra så kallade ensamkommande flyktingbarn ljuger om sin ålder. Varför gör de det?

Om vi går vidare till Mölndals-Posten kan vi också läsa; ”Kommunen får ekonomisk ersättning för sitt engagemang av staten till barnet fyll 21 år.” Hur var det nu med ”barn” över 18 år?

I Budgetplanen för Mölndal för 2014-2016 står det på sidan 38, under rubriken ”Verksamhetsförändringar 2015–2016, Förväntade behov inom köpta boenden”;

”Inom området integration prognostiseras en ökning av antalet ensamkommande barn som blir vuxna. Migrationsverket ersät­ter för kostnader fram till 21-årsdagen. Därefter är det kom­munens ansvar. Den volymökningen är en av de faktorer som beräknas generera ökade kostnader i form av köpt boende.”

När det gäller dessa boenden så undrar vi Sverigedemokrater vad kommunledningen menar med; ”ökade kostnader i form av köpt boende”? Hur stora beräknas dessa kostnader vara?

Vi Sverigedemokrater hatar diskriminering! Vi undrar därför hur dessa boenden skall fördelas? Vi utgår från att dessa inköpta hus och lägenheter i första hand kommer Mölndalsfödda ungdomar till del? De flesta ungdomar i Mölndal är ju trots allt födda här i Mölndal.

Var snäll Hans Bergfelt och verifiera att ungdomar födda i Mölndal inte diskrimineras av Mölndals kommun utan att de erhåller en proportionerlig tilldelning av de lägenheter som kommunen bekostar.

Peter Bjellheim / SD Mölndal