Det är inte konstigt att våra pensioner minskar | Sverigedemokraterna Mölndal

Det är inte konstigt att våra pensioner minskar

”Ekonomin i stödet grundas på att avlidna föräldrar till de barn som får stödet under sin levnad antas via skattsedeln ha betalat in till pensionssystemet, pengar som de pga sitt frånfälle själva inte kommer att ta ut i pension. I de flesta fall har det ur nationalekonomisk synpunkt varit en vinstaffär då det efterlevandestöd som utbetalats sällan uppgått till ett belopp motsvarande vad föräldrarna betalat in till pensionssystemet.

När stödet nu generellt beviljas till “ensamkommande flyktingbarn” blir det tvärtom en hundraprocentig utgift som tär på pensionssystemet eftersom “barnets” föräldrar inte har betalat in en krona till systemet. När det nu dessutom enligt ett domstolsutslag räcker med att “barnet” muntligen intygar att föräldrarna är avlidna är risken för omfattande missbruk stor.

Det är också oklart vad som händer om ett fusk skulle uppdagas. Ett barn kan ju inte lagföras och sannolikt skulle ett sådant ärende inte utmynna i vare sig återbetalningsskyldighet eller rättslig påföljd. Och även om krav på återbetalning skulle ställas, lär det i de flesta fall inte finnas några pengar hos “barnet” att ta tillbaka.”

Se klippet från TV4

Läs mer

Läs ännu mer på