Det svänger i och kring Svenska kyrkan i Mölndal | Sverigedemokraterna Mölndal

Det svänger i och kring Svenska kyrkan i Mölndal

Förtjänsten ligger hos eminenta musiker som ingår i personalgruppen. Deras arbete utvecklar
konserter, gudstjänster och den ideella verksamheten till ständigt nya höjder. Bakom dem står
kyrkoherden och nickar gillande. Med egen kantorutbildning sätter han sig ofta bakom pianot
och gungar iväg på lovsång.

Prov på de ideellas förmåga fick åhörarna för ett par veckor sedan när gospelkören Voice gav
bejublad dubbelkonsert i Bifrostkyrkan. Deras tolkning av globala hits från bl.a Queen och U2
var en riktig taklyftare x2.

Lika väl förspänt är det inte på andra håll i landet. Kyrkomusikern blir alltmer sällsynt och
kommer inom en snar framtid att tillhöra bristyrkena. Ett sätt att lindra obalansen är att
församlingar och pastorat själva startar utbildningar. Efter förslag från SD har kyrkorådet nu fått
i uppdrag att se över möjligheter till att starta egen musikskola. För att där fånga upp barn och
ungdomar med förutsättningar till ett liv med musiken.

Syftet är inte att konkurrera med kommunal kulturskola utan inriktningen ska vara mot idag
förbisedda kategorier ex.-vis (kyrk)-orgel, cembalo, piano, klassisk vokalträning och körsång. Ett
kulturarv vi alla ska värna.

Även de elever som inte går den långa vägen till att bli kyrkomusiker har fördel av att delta.
Forskning visar på långsiktig ökad social och kognitiv förmåga i samband med musikutövning
och -träning. Speciellt hos den växande människan.
De som faktiskt blir kyrkomusiker går mot ett gynnsamt arbetsmarknadsläge för lång tid
framöver.

Beslut om verksamheten blir av eller ej fattas senare i höst. Har ni synpunkter eller musiklystna
barn/ungdomar hör av er till politikerna i kyrkorådet, Mölndals pastorat.

Kjell-Åke Jönsson (Ledamot i kyrkofullmäktige)