Ekonomiska skäl dominerar asylansökningar i EU | Sverigedemokraterna Mölndal

Ekonomiska skäl dominerar asylansökningar i EU

”Över hälften av alla flyktingar inom EU har ekonomiska motiv och därmed ingen rätt till asyl, enligt EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.”

Läs mer

Okänd tänkare på nätet sammanfattar läget bra:

UKIP var mycket tydliga med det här när flyktingkrisen började. Man sa att vi måste reda ut vem vi kallar för flykting och vem vi kallar för ekonomisk migrant så att vi kan fatta hållbara beslut! Om alla som kommer från icke-europeiska länder definieras som flyktingar så är det mycket enkelt att förutse att det nuvarande systemet kommer att krascha. Har man flytt till Turkiet, som är ett NATO land, så är man inte längre i behov av asyl eftersom ditt liv inte längre är i fara. Att man sedan vill flytta till Europa för en bättre tillvaro är förståeligt men då handlar det inte längre om att fly för sitt liv och definitionen måste därför ändras och hanteras därefter. Det finns ingenting rasistiskt i att påpeka detta, tvärtom så är det de så kallade ”anti-rasisternas” händer som är blodigast. Nu skär Sverige ner på sitt bistånd för kommande år och det kommer resultera i att människor i verkligt fattiga länder dör eller får leva i sjukdom. Inte bara har dom dränerats på viktig kompetens, vi måste också förklara för dom att FN tyvärr inte råd att hjälpa till i er by längre för vi har valt att prioritera försörjningen av Wi-fi och taxiresor i Sverige. Den som hjälper flest människor är den som kan fördela begränsade resurser på det mest effektiva sättet. Det gäller när du driver företag och det gäller inom politiken. Men av någon konstig anledning har Europas politiker kommit fram till att vi är mest effektiva genom att ta hit alla människor. Det är en fruktansvärd politik i sann socialistisk anda där man felfördelar och endast ser resultatet man får, men totalt missar vad man INTE får! Det är väldigt enkelt att peka på en människa och säga att hans liv har vi räddat när man inte behöver se massorna i Afrika som fick betala med utebliven vaccinering och sjukvård.