En bättre kollektivtrafik utan gränser | Sverigedemokraterna Mölndal

En bättre kollektivtrafik utan gränser

kollektivtrafik

SD Mölndals förslag till en gränslös kollektivtrafik.

Den som behöver pendla eller vill ta sig till Göteborg med kollektivtrafik  får betala dyrt. En taxegräns mellan Mölndal och Göteborg dubblar i princip priset. Detta slår hårt, dels emot den enskilde Mölndalsbons ekonomi. Men även mot miljön i stort då många finner det mera lönt att ta bilen. Många tycker inte att det är värt att köpa månadskort inom en kommun så liten som Mölndal.
Men det vill vi i Sverigedemokraterna ändra på. Vi vill ta bort taxegränsen för att göra det lättare och framförallt billigare att resa kollektivt. Vi tror att kostnaderna till en liten del skulle komma tillbaka i form av ökat resande.

Fri kollektiv trafik till pensionärer och behövande.

Låg pension och höga skatter gör det svårt för många pensionärer, vissa klarar inte ens att få vardagen att gå ihop. Dessa skall självklart erbjudas gratis kollektivtrafik. Men enligt vårt förslag anser vi dock inte att alla pensionärer skall vara berättigade till detta. Det är inte rimligt att höginkomsttagare skall finansieras med fri kollektivtrafik.

SD Mölndal kommer ”inte” att säga nej till socialdemokraternas förslag.

Mölndalsposten skrev felaktigt att vi var emot fri kollektivtrafik till pensionärer. Så är inte fallet. Vi har alltid varit det självklara partiet för Mölndals pensionärer, då vi värnar deras intressen, även efter valen.

Vi i SD Mölndal tycker att vi har ett bättre förslag.

Vi anser att Socialdemokraternas förslag med fri kollektivtrafik till samtliga pensionärer har brister. Att erbjuda fri kollektivtrafik till alla, alltså även de allra mest välbärgade är bara slöseri med resurser. Vi hoppas istället att vi får gehör för vårt förslag. Det gynnar inte bara pensionärer utan alla som bor i Mölndal. Man brukar ju säga att ”delad glädje är dubbel glädje”