En mycket bra och tänkvärd ledare | Sverigedemokraterna Mölndal

En mycket bra och tänkvärd ledare

”Bortom öppna eller stängda hjärtan”

”Det innebär att svensk hjälp till nödställda inte har utgått från en utilitaristisk grund, det vill säga maximal nytta till störst antal människor, utan att behövande som lyckats ta sig till Sverige är mer förtjänta av svensk hjälp än de som helt saknar möjligheten att fly.

Är det en rimlig prioritering?

Hade den svenska solidariteten i själva verket varit nyttomaximerande hade pengarna som i dag går till att hyra dyra lokaler för temporära flyktingboenden i stället gått till att dämpa UNHCR, FN:s flyktingorgans, allvarliga budgetunderskott. Den svenska så kallade solidariteten har främst handlat om att känna sig god, inte att göra maximalt gott.

Lidandet som vi kunde se med våra egna ögon bedömdes annorlunda än lidandet hos de som levde under betydligt svårare omständigheter, men på behörigt avstånd. De som påpekade att nyttan, inte upplevelsen av solidaritet, bör komma i första rummet anklagades för att gynna främlingsfientliga krafter.”

Läs mer