Endast 6 procent av nyanlända får riktiga jobb efter Arbetsförmedlingens etableringsplan | Sverigedemokraterna Mölndal

Endast 6 procent av nyanlända får riktiga jobb efter Arbetsförmedlingens etableringsplan