”EU är en stor förlustaffär för Sverige” | Sverigedemokraterna Mölndal

”EU är en stor förlustaffär för Sverige”

slit

Medlemskapet i EU har sedan inträdet kostat mer än 400 miljarder kronor, EU håller på att slå ut den svenska åkerinäringen, det svenska jordbruket och EU-federalisterna har mer att säga till om än de svenska folkvalda. Samtidigt går länderna utanför EU bättre. Det leder till en skeptisk inställning till EU, skriver Johnny Skalin (SD).

Sverige hör numera inte bara till bottenligan i skolresultat, utan Sverige har även sämst integration och lägst antal vårdplatser i hela OECD. Därutöver har till exempel pensionärer, sjuka och arbetslösa fått markant sämre förutsättningar samtidigt som arbetslösheten permanentats. Före EU-medlemskapet var 2 procents arbetslöshet normalt i Sverige.

Sedan det svenska EU-inträdet har Sverige betalat över 400 miljarder kronor i avgift till EU. En stor del av den avgiften har gått till att stärka utländska näringar. Till exempel försörjer numera det svenska jordbruket bara halva befolkningen mot 80 procent före EU-inträdet, vilket gör landet mer utsatt vid en kris. Samtidigt upplever åkerinäringen just nu en allvarlig kris på grund av lönedumpning orsakad av en försvagad svensk arbetsmarknadspolitik, med utländska chaufförer som kör för så lite som 10.000 kronor i månaden.

Till detta kommer inte minst det demokratiska priset av det svenska EU-medlemskapet. De svenska politiker som väljs i höstens val kommer dessutom att få mindre att säga till om än EU-federalisterna i Bryssel. Samtidigt går de länder utanför EU som valde att stanna kvar i Efta/EES bättre än samtliga ingående EU-länder. Efta ländernas sysselsättningsgrad ligger mellan 75 och 80 procent, att jämföra med EU:s snitt på 64 procent, arbetslösheten är lägre och till och med medellivslängden högre.

När de som går i storkapitalets intressen hävdar att det är den lilla människan som tjänat på EU och att näringslivet därmed har förlorat, så finns det med andra ord många skäl att vara extra skeptisk.

Johnny Skalin (SD), riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden, kandidat till EU-parlamentet.

Läs mer på: http://www.dn.se/debatt/eu-ar-en-stor-forlustaffar-for-sverige/