Fler tillfälliga bostäder på gång | Sverigedemokraterna Mölndal

Fler tillfälliga bostäder på gång

I Mölndals-Posten kan man läsa att ännu fler tillfälliga modulbostäder är på tapeten. Inget oväntat där egentligen. Vi vill däremot uppmärksamma er läsare på stadsdirektör Håkan Ahlströms presentation på senaste kommunfullmäktige (punkt 3). Där kan godbitar hittas som att det inte längre är något akut läge vad gäller bostäder därför att man har bestämt sig för att det nuvarande läget är ”normalt”. Han säger också att man ska ”så långt det någonsin är möjligt undvika undanträngningseffekter i det ordinarie bostadssystemet”. En mening som till en början kan låta bra men som bara är tomma ord när man väl tänker efter. Om det inte finns några tomma bostäder i kommunen så blir undanträngningen alltid ett faktum. Tillfälliga boenden är i bästa fall bara en fördröjning av undanträngningen. Dessutom tillkommer förmodligen en skattehöjning på dessa lösningar då det är allmänt känt att de är dyra.

Vi kan bara se fram emot den dag Håkan Ahlström löser all världens hungersnöd genom att deklarera det nuvarande tillståndet normalt!