Folkets hus i Göteborg portar inte SD | Sverigedemokraterna Mölndal

Folkets hus i Göteborg portar inte SD

fhus

Heder åt Mats Gröndahl och Folkets hus i Göteborg. Civilkurage är inte vanligt i dagens Sverige.

Mats Gröndahl på Folkets hus i Göteborg tycker att alla riksdagspartier ska behandlas lika.

Folkets hus i Göteborg kommer inte att göra som riksorganisationen och stänga ute Sverigedemokraterna. Irritationen är stor över beslutet på central nivå.

I Göteborg tänker föreningen ta ställning i varje enskilt fall och är mäkta irriterad över att riksorganisationen antagit en ny policy utan att diskutera saken med medlemmarna, Folkets Hus-föreningarna runtom i landet.

– Vi hävdar vår suveränitet att själva bestämma vilka hyresgäster vi tar in. Alla kunder prövas lika, säger Mats Gröndahl som är ordförande i Folkets Hus Göteborg.

Nu är vi inne i en valrörelse. Om SD vill hyra, går det bra då?

– Varför skulle de särbehandlas? Vi bedriver kommersiell verksamhet och hyr ut vår konferensanläggning.

Det går inte att ta miste på den irritation som finns inom styrelsen för Folkets hus i Göteborg. I dag på förmiddagen tvingats de ta ställning till den nya policy som, utan diskussion bland medlemmarna, mailades ut från centralt håll i början av veckan.

Enligt Mats Gröndahl har det faktum att Sverigedemokraterna valts in i Sveriges Riksdag varit avgörande för dagens beslut.

– Vad är nästa steg? Att de inte tycker att vi ska hyra ut till något annat riksdagsparti heller? Att ha några speciella upekade tycker jag är märkligt.

Läs mer på:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5839552