Göteborgs interreligiösa center (GIC) kuppar in sig i Fässbergs församling | Sverigedemokraterna Mölndal

Göteborgs interreligiösa center (GIC) kuppar in sig i Fässbergs församling

På ett kuppartat sätt har ansvarig i Fässbergs församling knutit till sig ny hyresgäst.
Motparten heter Göteborgs interreligiösa center, (GIC). Avtalet ger föreningen
tillgång till lokal i Krokslättskyrkan. Redan innan församlingsrådet i Fässberg fått
tillfälle att granska och rösta om förbindelsen, publicerades på föreningens hemsida
den glada nyheten att nu går flyttlasset till Krokslätt.

GIC har under ett antal år huserat på flådig adress intill Domkyrkan. Bl.a detta har
möjliggjorts av miljontals kronor i bidrag från olika instanser. Men 2019 bestämde
Göteborgs Stad och Göteborgs Stift att avsluta sitt bidragsstöd till föreningen .
Orsaken var att organisatoriska och verksamhetsrelaterade tvivelaktigheter
konstaterades. Efter detta kunde GIC inte längre vara kvar på Kyrkogatan, och nu har
de alltså fått en ankarplats i Mölndal.

Berith Bornecrantz Dias, vänsterpartist och kyrkopolitiker, är verksamhetsansvarig i
GIC. Hennes tolkning av kommunismen har t.ex. resulterat i förslag om att förbjuda
alla förment rasistiska partier att delta i kyrkovalet. Hon anser också att muslimska
böneutrop i Sverige är en demokratisk rättighet.

Det är på sin plats att bevaka så att skattemedel inte används till nytt bidragsflöde åt
denna skeva organisation. Det gäller såväl i Fässberg som Mölndal i sin helhet.

Kjell-Åke Jönsson (SD)