Hen debatten fortsätter…. | Sverigedemokraterna Mölndal

Hen debatten fortsätter….

Peters senaste debattinlägg (publicerat i MP 4/7)

Helena Kramár upprepar att jag ljuger. Sverigedemokraterna är för demokrati och yttrandefrihet. Vi framhåller sanningar och det som förr kallades sunt förnuft. Det sticker i ögonen på det politiskt korrekta etablissemanget.

I det aktuella fallet har jag påstått att det bara finns två kön. Det finns kvinnor och män, flickor och pojkar, hon och han. Det finns inga hen. Det finns inget tredje kön. Enligt Helena Kramár är det att ljuga.

Helena Kramár frågar efter min syn på jämställdhet; För mig är det en självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter. Sverigedemokraternas uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta visar sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt och i samma utsträckning, så betraktar vi inte det som ett problem.

Peter Bjellheim / SD