Insändare av Peter i MP 2014-11-06 | Sverigedemokraterna Mölndal

Insändare av Peter i MP 2014-11-06

I den eftervalsdebatt som förts här i Mölndals-Posten kan man läsa KD:s Peter Berg Johnsons säga: ”Jag hoppas i första hand att våra väljare röstar på oss på grund av vår politik”. Kanske att tidningen felciterat? Kanske att han sa: ”Jag hoppas i första hand att våra väljare röstade på oss på grund av vår politik”. Det tempus som kallas ”dåtid” beskriver många av KD:s väljare. Man röstar inte. Man röstade. KD har blivit dåtid.

Vissa ser KD:s övergång till de rödgröna som modigt och ansvarstagande. Förmodligen är det de ”rödgröna” väljarna som gör den analysen? Andra talar om ett svek. Några insändarskribenter från Kristdemokraternas Ungdomsförbund ser KD:s beslut som dystert och problematiskt och menar att KD är ett borgerligt parti.

Alla väljer eller valde parti efter politik. Det är också därför vi ser en ökning för SD. Många väljare har nog också ett andrahandsval. Antagligen är många Kristdemokraters andrahandsval andra borgerliga partier? Kanske att vissa Kristdemokraters andrahandsval är SD?

Vi Sverigedemokrater önskar Mölndal och Mölndalsborna allt gott! S har, som tur är, en benägenhet att föra en mer ”borgerlig” politik än den man går till val på. Verkligheten gör att S inte kan införa alla sina idéer. Men nu har man också MP och V att släpa på. Bäva Svenska folk!

Det är i den kontexten som KD:s ledning i Mölndal påstår att det är bättre med ”stabilitet tillsammans med de rödgröna” än att fortsätta styra med Alliansen. Undrar hur många av KD:s 1961 röstande som håller med om den analysen? Vi Sverigedemokrater ser fram mot 2018. Då är de Kristdemokrater som inte vill se sin röst tillfalla de rödgröna välkomna att rösta annorlunda!

Peter Bjellheim / Ordförande SD Mölndal

 

20141108_103259