Insändare av Peter i MP 2014-12-04. | Sverigedemokraterna Mölndal

Insändare av Peter i MP 2014-12-04.

mölndal

Det finns siffror på allt.

Vi Sverigedemokrater försöker påvisa att Sverige är på väg ner för ruinens brant. Som tur är börjar en del debattörer försiktigt lyfta på förlåten och tala om ”volymer”. Fler och fler men fortfarande för få frågar om det trots allt inte finns ett tak för hur många invandrare Sverige kan ta emot.

Under två veckor har vi här i Mölndals-Posten kunnat läsa om de utmaningar som skolan ställs inför. Ingen verkar reagera på skolans eskalerande problem. Istället för att granska eller att ens erkänna de enorma påfrestningarna som den gigantiska invandringen ställer på det svenska samhället så ”skjuter man på budbäraren”. Visst är det klassiskt!? Någon ropar att ”Kejsaren är naken” och alla vänder bort blicken. Ingen vill ta ansvar.

Sten JF Backéus ägnar sig den 27/11 åt avancerad sifferexercis och försöker reda ut hur många i Sverige som tycker att invandringen är för hög. Vad spelar det för roll om det är 13 eller 20 procent som redan noterat att den Svenska skutan gått på grund, så länge resten vägrar att ens befatta sig ens med frågan?

Resterna av den en gång så stolta Alliansen och den nya rödgröna majoriteten har lagt fram i princip samma budget här i Mölndal. Landet står i lågor och Mölndals skolor, eller snarare dess hårt arbetande personal, går på knäna. I den kontexten menar My Blomgren (MP) att det största problemet för Mölndal är att SD inte lagt någon budget. Det skiljer 5 miljoner mellan Alliansens och de rödgrönas budget (1.6 promille). Visst kan man prata om det i KF. Men andra poster, som att ta emot uppskattningsvis 39 ensamkommande barn och ungdomar under 2015, de godtas utan att blinka. Staten kommer visserligen att ge ca 27 miljoner till Mölndal för detta. Men hur mycket mer kostar det? Var skall de bo? Vem bekostar boendet? Vem betalar för anhöriginvandrare? Vi behöver gräva mer innan vi kan presentera en budget. Det finns siffror på allt. Frågan är bara var?