Insändare om Svenska kyrkan | Sverigedemokraterna Mölndal

Insändare om Svenska kyrkan

Så har då tidigare kyrkoherden (kh) i Mölndals pastorat och tävlingsmänniskan Rappman servat vidare för spel i högsta divisionen.
För 4 år sedan införde hon sin managementslogan ”Angelägen – Modig – Närvarande” för Svenska Kyrkan (SvK) i Mölndal. Orden framstår rättmätigt alltmera som betydelselösa. Hennes och andras corporate bullshit hjälpte inte när över 100 000 medlemmar lämnade SvK under 2017.
Och det är inte bara menigheten som viker undan. I anstormningen av det Nya Sverige vill alltför få nu ta sig an uppgifter som polis, socialsekreterare, sjuksköterskor, lärare och …präster.

I Fässbergs församling ser man höga sjukskrivningstal bland de tjänstemän man faktiskt lyckats anställa. Yngre präster som ser framför sig möjlighet till andlig växt, personlig utveckling och behagligt medelklassliv i centrum av tacksam församling, tappar snart orken. Ambitionerna smulas sönder av ständiga kontroverser om schemaläggning, krympande budget och krav på anpassning till vedertagen värdegrund – ett åsiktsparadigm som läggs över organisationen av den politiska ledningen.

Högsta makthavare i den är Wanja Lundby-Wedin. Jodå… gamla LO-bossen som ännu inte släppt sin sista strid. Hon är vice ordförande i Kyrkostyrelsen (jmfr. regeringen) med säte i Uppsala. Runt henne i den dominerande socialdemokratiska gruppen finns bl.a. Margareta Winberg f.d. minister. Numera också överhuvud för regeringens utredning om Sveriges framtida socialtjänst.
Vänsterstyret arbetar för att omdana SvK till ett jättelikt hjälporgan till den skattefinansierade socialtjänsten. Och till en allmän rättighetsbevakare, gärna utan besvärande religiositet. Ett slags godhetsverk – redo att med ideella krafter städa upp när politiken gått överstyr. Detta har varit sossarnas avsikt sedan 1930-talet.

Exempelvis öppnade nyligen i Uddevalla ett hem för ”flyktingpojkar” i samarbete mellan kommunen och SvK. Bemanningen består av frivilliga krafter. Enligt kyrkans egen tidning KT finns ingen kritik mot tilltaget. Tänka sig.

Kh Rappmanns agerande märks på fler sätt i Mölndal. I Fässbergs församlingsråd (FR) placerade hon sin ställföreträdare som ständig sekreterare och därmed protokollförare. Det gör det svårt för rådet att få nya influenser och åsikter förmedlade upp i beslutshierarkin.
Själv har jag försökt få till stånd en markering av en progressiv mission som kyrkans egentliga verksamhet. Men avfärdats med hänvisning till framtida utredning inom den rådande åsiktshomogeniteten.

Förhållandet är anmält till Domkapitlet i Göteborgs stift som är SvK eget granskningsorgan. Jag hävdar att jag vill ha en opartisk sekreterare så att FR inte bara legitimerar prästernas egna beslut. Ordförande i Domkapitlet är biskopen som numera heter Susanne.
Hanteringen av ärendet från en av dessa hennes minsta tar nog inte lång tid.
Det är bra. Det ger henne mera utrymme att sätta igång kartläggning av regionens moskéer, hur de är finansierade och av vem. Och att publicera resultaten.

Kjell-Åke Jönsson (SD)

Ledamot Kyrkofullmäktige, Mölndals pastorat
Ersättare Fässbergs FR