Inte mycket nytt på KF fronten | Sverigedemokraterna Mölndal

Inte mycket nytt på KF fronten

bsp

Efter den hätska bataljen i KF´s budgetdebatt i somras var nog många inställda på en ganska händelserik uppstart i KF efter sommaruppehållet. Åtminstone var vi i SD det. Men det hela har varit väldigt lugnt, nästan lite för lugnt.

Det är som om hela tonläget mot SD har ändrats i de flesta politiska instanser. I min SAN nämnd har ledamöterna i det närmaste börjat bete sig anständigt mot oss i SD. Det hela kulminerade i KF när moderaterna ihop med miljöpartiet släppte igenom en SD-motion med ett tilläggsyrkande till remiss. Ja ni hörde faktiskt rätt, första och enda gången.

Runes motion om laddstolpar för elbilar som hade skjutits ner i KS fick åter vingar i KF med stöd av M och osannolika MP.

Om detta är ett resultat av den hårdföra politik som vi bedrivit sista tiden eller om det är ödmjukhet inför våra minst sagt fantastiska resultat i diverse opinionsundersökningar är i dagsläget för tidigt att säga.
Kanske är det så att politikerna börjat inse att SD har haft rätt hela tiden. Jag har själv hört andra politiker erkänna detta i tex min nämnd. Många SD-representanter vittnar om liknande händelser i deras nämnder.

Bygglovstaxorna ändrades

SD yrkades reservation när man försökte höja bygglovstaxorna. Istället gick ärendet tillbaka på remiss. Ett nytt förslag presenterades med resultat att flera av taxorna istället sänktes. Något som vi i SD var mycket positiva till.

Bostadsförsörjningsprogram gick tillbaka på remiss

Men trots detta harvar de övriga politikerna på i samma gamla hjulspår. Under KF´s senaste debatt om bostadsförsörjningsplan hakar man upp sig på enstaka formuleringar samtidigt som hela planen egentligen borde skrotats p.g.a flyktingkaoset. Det är som om man inte låtsas om eller vet att det just nu kommer nära 2000 flyktingar till landet om dagen. Bostadsförsörjningen gick tillbaka för remiss. Värt att notera var att i programmet nämndes ensamkommande 24 gånger på många olika sidor medan ungdomar och pensionärer bara nämndes vid något enstaka tillfälle.

I början av året talades det om att kommunen inte klarade mer när det gällde hanteringen av ensamkommande. Sen dess har tillströmningen mångdubblats. Tyvärr kommer nog verkligheten att komma i kapp tids nog och spräcka ”majoritet Mölndals” lilla fantasibubbla.

Kvällens komik stod ändå KD för. Trots att de bara är 3 ledamöter var de oense över en motion som de själva lagt. De började debattera mot varandra i Kommunfullmäktiges kammare. Underligt men underhållande.