Jag försvarar Sverige! | Sverigedemokraterna Mölndal

Jag försvarar Sverige!

Insändare av Peter, publicerad i MP (3/7)

 

Tack Helena Kramár och Ana Maria Stuparich för era insändare den 26 juni! Kramár frågar var jag står i abortfrågan! I Sverige utförs drygt 35 000 aborter per år. Alltså lite drygt ett halvt Mölndal. I demokratins namn unnar jag Kramár att tycka att detta är lagom eller kanske till och med för lite. Åberopandes samma demokrati förbehåller jag mig rätten att se det som ledsamt många. Gärna färre alltså!

 

Kramár frågar vad jag tycker om våldet mot HBTQ-personer. Varför bara diskutera våld mot HBTQ-personer? Är de viktigare än andra? Jag kan avslöja att jag är emot våld både mot homosexuella och heterosexuella. Jag är till och med emot våld mot politiker. Vi behöver inte ta upp våld mot Sverigedemokrater, något som till exempel många inom Ung Vänster stödjer. Men vi kan kommentera att en Kristdemokrat i Uddevalla misshandlades på midsommar för att vederbörande hade ”fel politisk åsikt”. Jag beklagar detta!

 

Stuparich lyfter den ständigt återkommande händelsen i Stockholm våren 2010 då några Sverigedemokrater skämde ut sig och SD genom att kalla en invandrare för diverse invektiv. Jag noterar återigen att Sverigedemokrater mäts med en annan måttstock! Det sitter en moderat från Bohuslän fängslad för våldtäkt. Utan att förminska det felaktiga beteendet hos personerna bakom ”järnrörsskandalen” så menar jag att våldtäkt är ett värre brott. Kanske att Stuparich tycker att invektiv under ett gräl är värre än våldtäkt? Varför annars lyfta detta?

 

Stuparich menar att en majoritet av det svenska folket är uppfostrad i en demokratisk anda. Menar Stuparich att det finns folk här i Sverige som inte är demokratisk uppfostrade? Vilka är det i så fall? Var kommer de ifrån? I Sverige har vi dessutom yttrandefrihet. I alla fall på papperet. Men den åsiktskorridor inom vilken man förväntas hålla sig blir tyvärr snävare och snävare. Vi Sverigedemokrater vill bredda ”åsiktskorridoren”, något som får Stuparich att se rött. Stuparich [V] får gärna försvara länder och ideologier med begränsad demokrati och yttrandefrihet. Själv försvarar jag Sverige.
Peter Bjellheim / SD Mölndal
Referenser;

Aborter;

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter

 

Ung vänster stöder våldbejakande rörelser;
https://www.realisten.se/2014/05/16/ung-vanster-i-uppsala-stodjer-valdsvanstern/

 

Kristdemokrat misshandlad;

http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.3255059-kristdemokrat-misshandlades-for-partitillhorighet

 

Moderat i fängelse för våldtäkt;

http://www.exponerat.net/tva-ars-fangelse-o-skadestand-for-reinfelds-sexatalade-toppman/

 

Eller om inte Exponerat accepteras;

http://www.dn.se/sthlm/politiker-far-fangelse-for-valdtakt/

 

Insändare