Kalabaliken i Mölndals kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna Mölndal

Kalabaliken i Mölndals kommunfullmäktige

180

Har du hört om kalabaliken i Mölndals kommunfullmäktige 25 februari? Troligtvis inte, det har varit väldigt tyst om den.

Så vad var det egentligen som hände?

Låt oss ta det från början. I slutet av förra året så tog Mölndals kommunstyrelse ett egenmäktigt beslut och tecknade ett avtal med migrationsverket angående ”ensamkommande barn”. Alla kommuner är ju numera enligt lag skyldiga att ta emot ensamkommande, men man måste inte teckna avtal.

SD tycker att ett sådant beslut borde gå genom kommunfullmäktige. På så sätt hade politikerna kunnat debattera och framförallt ställa frågor. Det var det mest demokratiska och brukliga tillvägagångssättet. Att beslutet togs i KS kan bara tyda på en enda sak, man ville helt enkelt dölja de ofantliga kostnaderna ett sådant beslut kan innebära. Man ville också att det skulle passera i det tysta.

SD hade ställt en enkel fråga till Mölndals kommunstyrelses ordförande Marie Östh. 

1. Varför togs inte frågan i kommunfullmäktige?

2. Fanns det inte risk att medborgarna kunde tro att de hade något att dölja?

3. Hur mycket är helhetskostnaden för ensamkommande bara i Mölndal. Är det tiotals miljoner eller hundratals miljoner?

Om vi fokuserar på sista frågan. SD visste faktiskt redan svaret på frågan. Men vi ville att svaret skulle komma ut i KF och bli offentligt. Vi visste att svaret var alldeles för kontroversiellt för att göras offentligt. SD hade förberett sig på en lång rad av bortförklaringar. SD blev dock en aning överrumplade av att det faktum att Marie ljög eller på riktigt verkligen inte hade någon koll.
Marie drog en rövare i talarstolen och hoppades troligen på att SD inte visste svaret. När SD avslöjade det verkliga beloppet på 180 miljoner så blev det i det närmaste kalabalik i kommunfullmäktige.

Ett batteri av tjänstemän började nu springa som yra höns runt kommunal rådet Marie Östh. Håkan Ahlström, stadsdirektör och tillika Marie Ösths springpojke/passup  sprang fram o tillbaka med en dator. Det var minst sagt kaos i socialdemokraternas ringhörna.

I efterföljande debatt som uppstår mellan Marie och frågeställaren Tobias Hellström så snärjer socialdemokraterna allt mer in sig. Efter att först svarat 10 tals miljoner så bekräftar man slutligen siffran på 180 miljoner som man i början aldrig hört talas om. Kort sagt det var väldigt snurrigt hos socialdemokraterna. Videoklippet återger bara en del av hela händelseförloppet.

SD var dock väldigt nöjda med utgången. Nu fick medborgarna veta att kostnaden enbart för uppehälle för ensamkommande, bara i Mölndal kostar 180 miljoner kronor. Utöver detta så kan man lägga till skola, sjukvård, brott, avvikande etc, men det är en annan fråga.

Socialdemokraterna försvarar kostnaderna för ensamkommande med att kommunen får ersättning från staten. Det är sant att vi får tillbaka en del av pengarna. Men ur ett nationellt perspektiv så är detta ointressant. Tänk om Mölndals kommun hade kunnat få dessa pengar till andra verksamheter. Att ta hand om ensamkommande är också otroligt mycket dyrare än övrig flyktingmottagning.