Kommunfullmäktige 19 november | Sverigedemokraterna Mölndal

Kommunfullmäktige 19 november

KF_Joel

Val av budget
Onsdagen 19 november var det dags för kommunfullmäktige att bestämma vilken budget som skulle gälla för Mölndal framöver. Händelsen brukar beskrivas som Mölndals kommuns viktigaste händelse.

Nu hade spänningen gått en aning förlorad, då de båda blocken presenterade i princip exakt samma budget. Alliansens ordförande var inte sen med att påminna ledamöterna om att budgeten var till 99,8% identisk med den som alliansen lagt fram.

SD presenterade ingen egen budget
Det rödgröna blocket klagade över att man inte haft någon riktig insyn i kommunens olika verksamheter och därför kopierat alliansens rakt av. SD som inte bara saknat insyn utan också delvis blivit motarbetade presenterade inte heller någon egen budget. Sverigedemokraternas väljare vet mycket väl vilka kostnader vi vill minska och vilka vi vill öka. Mindre invandring och mera välfärd.

Fri kollektivtrafik till pensionärer
I samband med att socialdemokraternas budget röstades igenom, så fick Mölndals pensionärer fri kollektivtrafik. Tyvärr blev det inte alls det gynnsamma förslag som SD ville genomföra. Istället blev det en mycket mager variant med begränsningar.


KF

De övriga partierna ville chockhöja bygglovstaxan
Byggnadsnämnden kom med ett förslag om att höja bygglovstaxorna rejält. Detta var för att täcka kommunens egna kostnader för att bevilja bygglov. Även om C ifrågasatte varför det behövde vara dyrare att söka bygglov i Mölndal än i andra kommuner, så ställde sig övriga partier delvis bakom förslaget och skickade det på remiss. Sverigedemokraterna yrkade reservation mot förslaget för att tydligt markera att vi var emot förslaget med motiveringen:

Sverigedemokraterna anser att rapporten är ofullständig. Det saknades uppgifter om hur det skulle påverka lokala byggentreprenörer. Man hade inte tagit hänsyn till eventuellt bortfall av skatteintäkter i form av uteblivet byggande.

Om utredningarna är så dyra, så är det snarare läge att se över sin egen organisation än att höja taxorna.

Sverigedemokraterna står på medborgarens sida och vi vill främja byggande och utveckling, även för mindre kapitalstarka hushåll.

Sverigedemokraterna yrkar reservation för att tydligt markera och föra till protokollet att vi är emot höjningen av en redan för dyr bygglovstaxa.

Reservationen möttes av stor irritation av majoritet Mölndals partier, i synnerhet hos vänsterpartiet.

Ännu mer invandring?
Miljöpartiet fortsatte att driva sin fråga om att göra Mölndal till en fristad för förföljda författare och kulturarbetare. MP sparade inte direkt på termerna ”yttrandefrihet”, ”mänskliga rättigheter” och ”allas lika värde”. Det är förstås bara en ursäkt för att öppna ännu en ”gräddfil” in i Sverige för människor från andra länder som vill ta del av den svenska välfärden. SD:s Joel Olsson var framme i talarstolen och ställde frågan om Sverige verkligen var ett föregångsland i dessa frågor. Hur tryggt är Sverige för kultur arbetare när vi fängslar konstnärer och syftade på Dan Park. Frågan gick till återremiss ännu en gång, trots otaliga avslag.

Miljöpartiet röstade emot miljövänlig energi
Det står alltmer klart att Sverigedemokraterna håller på att ta över rollen som partiet som värnar om miljön. Under KF så nämnde knappt MP något om miljö, istället fokuserade man till 100% på invandring. Det var ensamkommande, nyanlända, förföljda författare etc som gällde. Utöver det så valde MP även att avslå motionen om vattenkraft och förnyelsebar energi.

Hedrades med tyst minut
SD kandidaten Göran Gustafsson gick bort under veckan och hedrades av samtliga ledamöter i KF med en tyst minut. Göran Gustafsson var SD:s ekonomiske expert. Han kommer att vara mycket saknad.