Moderaterna erkänner bostadsdiskriminering mot svenska ungdomar. | Sverigedemokraterna Mölndal

Moderaterna erkänner bostadsdiskriminering mot svenska ungdomar.

mp_moderater

Moderaterna svarade på vår ordförande Peter Bjellheims fråga huruvida budgetanslaget på ökade kostnader för köpta boenden till ensamkommande innebar en diskriminering mot svenska ungdomar. Vi hade inte räknat med att moderaterna så öppet skulle erkänna att en diskriminering förekom.

I övrigt kunde man läsa om hur moderaterna sågar de flesta experter i Sverige och utlandet angående åldersbestämningar. Hur moderaterna kan vara sådana experter på ensamkommandes ålder framgick aldrig i artikeln.

I en lång utläggning om värdegrund så bekräftade moderaterna att man köpte boenden till ensamkommande. Moderaternas verklighetsfrånvarande svar ger oss anledning att posta en bild som kanske förklarar hur alliansen resonerar.