Peters replik på Merjems svar | Sverigedemokraterna Mölndal

Peters replik på Merjems svar

Tre eller min andra

Moderaterna bär ansvaret för bostadsbristen

 

Jag vill börja med att tacka Merjem Maslo (M) för svar på min insändare den 10 april. Trots att du läser insändare såsom fan läser bibeln, lyckades du i alla fall hitta det viktigaste i min insändare. Du lyfter och poängtera det faktum att vi Sverigedemokrater hatar diskriminering. Den poängen tackar jag dig för!

I övrigt är det mest svammel. Maslo skriver, med som det verkar förvånat höjda ögonbryn, att; ”de flesta ensamkommande lyckas bli självförsörjande då de fyllt 21 år”. Jag är inte förvånad! Skall vi förvånas över att 21 åringar klarar sig själva?

Men nu handlade inte min insändare om huruvida 21:åriga ensamkommande klarade sig själva eller inte! Det förutsätter jag att de gör! Jag ställde två enkla, och för de flesta, relativt lättförståeliga frågor.

I Budgetplanen för Mölndal för 2014-2016 står det alltså; ”Inom området integration prognostiseras en ökning av antalet ensamkommande barn som blir vuxna. Migrationsverket ersät­ter för kostnader fram till 21-årsdagen. Därefter är det kom­munens ansvar. Den volymökningen är en av de faktorer som beräknas generera ökade kostnader i form av köpt boende.”

Jag frågade hur stora dessa kostnader beräknas vara? Vidare frågade jag hur fördelningen av lägenheter skall gå till? Eftersom vi är överens om att 21 åringar bör klara sig själva så vill jag veta hur stor del av de bostäder som kommunen skall subventionera som skall gå till Mölndalsfödda ungdomar? Svårare än så var inte frågorna. Försök gärna igen.

Jag vill avluta med en begäran. Nämn en punkt i min insändare där jag skyllde bostadsbristen på ensamkommande ungdomar. Om någon bär skulden till bostadssituationen, såsom den är i Mölndal idag, så är det moderaterna.

Peter Bjellheim / SD Mölndal