Politikerna | Sverigedemokraterna Mölndal

Politikerna

Fredrik Mellbin

Joel Olsson

Jag har suttit i kommunstyrelsen under den gångna mandatperioden och jag har under denna tid fått inblick i hur staden styrs och beslut tas.

Den styrande majoriteten har under mandatperioden ägnat sig åt signalpolitik i stor utsträckning. De har drivit igenom saker som inte alltid spelar så stor egentlig roll, men som har ett tydligt symbolvärde. Motionerna om fairtradefika och jämställdhetspris på nationaldagen är exempel på detta. Värre var beslutet om byte av stadsvapen, vars egentliga syfte var att ta bort en symbolisk koppling vi har till vår historia.

Sådan signalpolitik kan få oanade konsekvenser när den letar sig in i styrdokument och planer.

Uttryck som socialt ansvar, värdegrund och mångfald har en oklar innebörd. Eufemismer eller förskönande omskrivningar används för att göra något oklart för oinsatta. Under nästa mandatperiod skulle jag vilja:

  • Tillse att styrdokument är klart och tydligt formulerade.

Tillsättningar ges ofta, inte till den mest kompetente, utan till den med rätt bakgrund. Detta förekommer inte bara i kommunens förvaltningar, det förväntas dessutom av de företag som kommunen upphandlar av. Detta hänvisas till som att ”ta socialt ansvar”. Under nästa mandatperiod skulle jag vilja:

  • Tillse att kommunen och des leverantörer förväntas göra tillsättningar baserade på kompetens.

Kommunen har för närvarande ett komplext målstyrningsprogram. Denna typ av styrning är omständlig för tjänstemännen och leder eventuellt till en ineffektiv förvaltning. Under nästa mandatperiod skulle jag vilja:

  • Utvärdera stadens nuvarande styrmodell.

Under mandatperioden har det byggts mycket i kommunens centrum och det pratas mycket om hur kommunen uppmuntrar företagsetableringar. Det kan dock vara svårt för privatpersoner att få bygglov på sin mark. Många småföretag i kommunens mindre centrala delar hindras från att expandera då de inte får bygglov. Deras planer har varit i enlighet med plan och bygglagen men förvaltningen har ansett att bygget strider mot andra målsättningar politiker har för staden. Här hade mindre klåfingrighet från staden varit på sin plats! Under nästa mandatperiod skulle jag vilja:

  • Underlätta för privatpersoner och företag att få bygglov.

 

Thomas Olin

Mikael Brodin

Hans Wesserg