Presstödet år 2014 är 519 miljoner kronor | Sverigedemokraterna Mölndal

Presstödet år 2014 är 519 miljoner kronor

Presstödsnämnden är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Presstödsnämnden fördelar två olika stöd till dagstidningar – driftsstöd och distributionsstöd.

Målet med fördelningen är att värna om mångfalden på dagstidningsmarknaden och en bred spridning av dagstidningar över hela landet. Mångfald på tidningsmarknaden ska leda till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Läs mer om hur mycket de olika tidningarna får i stöd:

http://mrtv.se/sv/presstod/beviljade-stod/
Exempelvis Mölndals Posten fick år 2014: 33 413 + 3 582 000 = 3 615 413 kr i stöd.