Refuserad insändare om besparingarna i skolnämnden | Sverigedemokraterna Mölndal

Refuserad insändare om besparingarna i skolnämnden

Vi har i vår budget konsekvent, under en följd av år, anslagit mer pengar samt gjort omprioriteringar inom Skolnämndens budget vilket hade minimerat underskottet till att börja med.

Vi har inte fått ta del av de interna strategiska dokument de andra partierna har. Om de har en strategi för att hantera de eventuella problem deras egen budget kan stöta på, vet vi inte. För vår personal och inte minst för barnens skull så hoppas vi det.

Vi vill se ett mångkulturellt bokslut på central nivå innan vi tar ställning till besparingar på nämndnivå. Med det menar vi att kommunens egna medborgare måste komma i första hand, innan skattemedel används till andra länders medborgare. Idag står kommunen för bl.a. försörjningsstöd till en kostnad uppskattad till storleksordningen 13 miljoner till andra länders medborgare.

Antingen fortsätter Mölndals Stad med att vara hela världens socialkontor, eller så tar vi i första hand ett gemensamt ansvar för våra egna medborgare och barn. Det valet måste göras och det valet har vi Sverigedemokrater gjort. Våra egna medborgare och våra egna barn kommer först.

Den personal i förskolan som uttryckt oro i inlagor över verksamheten och oro över besparingar på barnen uttrycker en oro som vi delar. Vi väntar gärna in andra och ställer oss konstruktiva till en politisk samverkan, lyssnar också gärna in vår personal och de fackliga organisationerna.

Det finns flera områden där vi är öppna för diskussioner, först och främst att våra budgetförslag beaktas, så att Skolnämndens underskott minimeras. Att förstärkningar kan ske, bland annat i samband med införandet av ny läroplan för förskolan och ökad pedagogisk kvalité i verksamheten. Den förstärkningen kan ske med hjälp av omdispositioner i kommunens budget.

För att göra det vill vi ha en uppfattning om vad andra länders medborgare kostar kommunens medborgare, en helhetsbild helt enkelt. Exakt hur detta ser ut i kronor och ören kan vi inte ha någon exakt uppfattning om. Vi är, trots att vi är kommunens tredje största parti, i stort sett utestängda från insyn. Vi har inget kommunalråd, vi har inga platser i arbetsutskott. De som valt att stänga oss ute får nu ta ansvar. Därför väljer vi att avstå från att delta i besluten om besparingar inom Skolnämndens område.

Mikael Brodin
Hans Wessberg
Sverigedemokraterna i Mölndal