Så fungerar en fri marknad | Sverigedemokraterna Mölndal

Så fungerar en fri marknad

Nedan är en bra sammanfattning av en fri marknad. En marknad utan inblandning av andra krafter, såsom tex. staten, genom subventioner och liknande åtgärder.

Om det finns ett jobb som folk inte vill ha, höjer man lönen tills någon tar jobbet. Företagen har inga problem att få folk att arbeta i gruvor, de måste bara betala tillräckligt. Om arbetsgivaren inte har råd att betala arbetare tillräckligt för att vilja ta jobbet är det marknadens sätt att tala om för samhället att jobbet inte är värt att göra. Av denna anledning har vår ekonomi inte längre en massa skoputsare på gatan, men om vi skulle återskapa tillräckligt hög fattigdom och låga löner skulle dessa finnas.