SD säger nej till chockhöjning av bygglovstaxan | Sverigedemokraterna Mölndal

SD säger nej till chockhöjning av bygglovstaxan

brinnande

Mölndals stad planerar att chockhöja bygglovstaxan. Det skulle göra det avsevärt dyrare för stadens medborgare att ansöka om bygglov.

Man menar på att taxorna måste höjas för att täcka kommunernas kostnader för att bevilja bygglov.

De övriga partierna var för förslaget men valde att låta det gå på remiss för att reda ut vissa oklarheter.

Sverigedemokraterna gjorde det aningen udda valet att yrka ”reservation” för ett förslag som skulle gå på remiss. Det skapade stort rabalder hos de övriga partierna. Vänsterpartiets gruppledare skrek rakt ut och krävde att få veta varför.

Tobias KF kandidat för SD svarar:

-För att vi är emot en höjd bygglovstaxa.

Förslaget var ofullständigt, man kunde inte redovisa varför det är billigare i andra kommuner. Hela förslaget gick ut på att täcka kommunens kostnader för bygglov. Man hade dock inte tagit hänsyn till förlorade skatteintäkter som ett resultat av minskat byggande. Risken är att detta förslag skulle kunna slå hårt mot mindre lokala byggare och hantverkare. Men framförallt mot alla de husägare som bor i Mölndal.

Om nämnden anser att taxan idag inte täcker kostnaderna så är det snarare organisationen som behöver ses över, inte att taxorna ökar.
Genom att yrka reservation så ville vi Sverigedemokrater bestämt sätta ner foten och föra till protokollet att vi var emot detta förslag.

 Att ens fundera på att bifalla ett sådant förslag, utan att ta hänsyn till konsekvenser av minskat byggande är vanskligt. SD säger därför som enda parti NEJ till chockhöjda bygglovstaxor.