Sverigedemokraterna får övriga partier att agera. | Sverigedemokraterna Mölndal

Sverigedemokraterna får övriga partier att agera.

Bergtäkten i Skäggereds naturområde lockade inte mycket intresse från Mölndals politiker, förutom hos SD

Att förstöra ett av Mölndals mest natursköna områden går emot precis allt vad en Sverigedemokrat står för. Det var därför självklart att ta aktivt avstånd mot projektet.

Då de övriga partierna inte är kända för att vara några miljövänner, så valde vi att ligga tämligen lågt med vårt ställningstagande. Främst för att andra partier inte skulle gå emot förslaget av principen att alltid tycka tvärtemot SD. Vi gjorde därför bara ett enkelt inlägg i en facebookgrupp om att vi står på deras sida.

Tyvärr var det inte bara politiker som hade en skev uppfattning om SD

Vissa började hota med att lämna gruppen om inte SD´s ställningstagande raderades. Alltså i princip, såg man hellre att naturområdet förvandlades till en grusgrop än att på något sätt förknippas med SD.

Men allt var inte förlorat

Bara blotta tanken på att SD skulle vara ensamma på frågan fick i skrivande stund åtminstone ett parti att agera. Så några dagar efter SD´s ställningstagande så började andra följa efter. Man menade att man inte fått ett enda av alla de mail som skickats av oroliga Skäggeredsbor.

Nedan är taget från Facebook gruppen ”Stoppa Svevias bergtäkt i skäggered”. Där presenterar Mikael faran med att bara SD engagerar sig. Något som snabbt verkar bita och plötsligt får politikerna alla sina mail.

Pinsam bortförklaring

Som förklaring till att man inte svarat förrän just SD tagit ställning var att kommuninvånarnas mail hade fastnat i spamfiltret?! En bortförklaring så magnifik att den i det närmaste borde graveras in i en hederstavla på kommunhuset.

Otack är världens lön

SD Mölndal är definitivt inte ute efter ett erkännande för att vi tog upp denna fråga på politisk nivå. Men det var ändå tråkigt att vårt ställningstagande mötte sådant motstånd bland vissa i Facebookgruppen. Vissa valde till och med att använda forumet till att sprida anti SD budskap, detta trots att allt vi ville var att hjälpa till. Då vi har chans att bli tredje största parti i kommunen så kan vi på allvar göra något åt saken.

I skrivande stund är det bara SD som tagit ett officiellt avståndstagande. Istället för att tacka SD valde Mia att tacka folkpartiet. Lite naivt eftersom folkpartiet har inte gett något stöd bara att man skall titta närmare på saken.