Tre partier ökar medlemsantalet | Sverigedemokraterna Mölndal

Tre partier ökar medlemsantalet

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är vinnarna i TT:s genomgång av partiernas medlemssiffror. För Moderaterna och Socialdemokraterna fortsätter kräftgången.

I fjol fick Sverigedemokraterna nästan 4.000 nya medlemmar, Vänsterpartiet runt 1.500 och Miljöpartiet 400. De sticker ut i statistiken, där övriga partiers medlemsbas krymper.

SD:s partisekreterare Björn Söder tror att partiet lockar medlemmar för att fler upplever partiet som ett trovärdigt alternativ. ”Vi ser att opinionssiffrorna ökar och då är det ganska naturligt att medlemsantalet ökar. Vi har inte haft någon särskild medlemskampanj på flera år nu. Det var säkert fyra, fem år sedan”, säger han.

Statsvetaren Martin Karlsson på Örebro universitet har forskat om medlemmar i politiska partier. Han tror att både SD och V tjänar på att skillnaden mellan blocken inte är så stora och att de då upplevs som tydligare alternativ.

Den negativa medlemsutvecklingen har pågått länge, i stort sett sedan toppåret 1979. Huvudorsaken är inte att gamla medlemmar slutar betala medlemsavgiften, utan att återväxten av nya är dålig.

I en rapport från 2011 räknade Karlsson och en forskarkollega ut att den siste partimedlemmen skulle tacka för sig 2023 om utvecklingen fortsatte. Så lär det knappast bli, men det finns ändå en smärtgräns för hur många medlemmar partierna kan tappa.

Läs mer på:

http://www.di.se/artiklar/2014/1/10/tre-partier-okar-medlemsantalet/