Utför i kyrkbacken | Sverigedemokraterna Mölndal

Utför i kyrkbacken

Antagonisterna C och V pressar den svenska regeringen med krav på att frågan om införande av ett tredje (!) kön ska utredas. Påpassligt har Asylrättscentrum hos Mölndals pastorat ansökt om bidrag för uppdatering av sin skrift Asylrätt, kön och politik. En summa på 30 000 beviljades av det politiskt valda Kyrkorådet (KR) i januari 2021.

Asylrättscentrum är en organisation vars uttalade mål är att så många som möjligt av de som söker på ett smidigt sätt ska beviljas asyl i Sverige. Asylanterna får juridisk hjälp för att på alla sätt krångla förbi hinder i processen. Huvudmän är fyra tunga samhällsaktörer där Svenska kyrkan är den största. De bidrar tillsammans med ett par miljoner som säkrar driftskostnader i föreningen.Anslutna finns också ett antal medlemmar. En sådan är paraplyorganisationen FARR, Flyktinggruppernas riksråd, vars styrelse består av 11 kvinnor och 3 män. Detta riksråd representerar 50 olika organisationer, t.ex Refugees Welcome Sverige, Kontrakultur och RFSL. Och detta är bara en av medlemmarna.

Skärmbild, källa Twitter

Samma tidpunkt som Kyrkorådet klubbade genom beslutet pågick en kampanj i pastoratet. Dess diakoner och samordnare uppmanade Mölndalsborna att skänka hygienartiklar, och pengar så klart. För att detta senare skulle delas ut till nyanlända och andra. Sammantaget framstår det som en rundgång där alltfler hjälpbehövande är resultatet. Rusigt uppmanas till jubel varje gång en ny nivå invånarantal uppnås, som om det är ett mått på välgång.

I protokollet från mötet i KR finns inga anteckningar om reservationer inför beslutet. Inga frågor ställs om hur många kopior av bidragsansökan Asylrättscentrum skickat till de hundratals stift, pastorat och församlingar som finns i Sverige. Och alla andra instanser i övriga samhället som kan tänkas bidra till guldströsslet.

Kjell-Åke Jönsson (SD)