Utvisa personer som dömts för hedersbrott | Sverigedemokraterna Mölndal

Utvisa personer som dömts för hedersbrott

”I Sverige är vi naiva och tror på fullt allvar att vi kan behandla hedersmördarna. Hedersbrott är brott som alltid begås med tydligt motiv och uppsåt. Min erfarenhet i dessa mål, men även på grund av min egen kulturella bakgrund, vet jag att utvisning är den mest avskräckande påföljden när någon begår hedersbrott.”

Läs mer