Vanskötseln av Mölndal fortsätter | Sverigedemokraterna Mölndal

Vanskötseln av Mölndal fortsätter

Nu när det är val kommer politikerna fram och vill ha förnyat förtroende, det lovas både det ena och det andra men vad händer? Vi kan bara ta detta med miljözoner som exempel, 2010 för 8 år sedan infördes dessa för att förbättra luften i Mölndal. När vi kontaktar kommunen och ber om en utvärdering om hur det har gått visar det sig att de aldrig någonsin skett en kontroll med beivran! När vi ber om en luftkvalitetsrapport från 2010-2018 så finns det ingen sådan! Har luften blivit bättre eller sämre?
Det spelar ingen roll vad man frågar kommunen om, de har inga svar. Mölndals Stad har blivit lite som vilda västern, politiker och tjänstemän gör inte det de är tillsatta för utan bara det de vill göra. Hyrcykelsystem och annat för en minoritet läggs det ner otroligt mycket energi på.

 

 

Miljözon i Mölndal från 1 juli 2010

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:50 CET

Gatunämnden fattade vid sitt senaste sammanträde beslut om att inför miljözon i Mölndals tätort.

Som ett led i att förbättra miljön i Mölndals tätort kommer miljözon för tung trafik att införas från den 1 juli 2010. Miljözonen innebär att högre krav ställs på utsläpp på den tunga trafiken – dieseldrivna lastbilar och bussar över 3,5 ton. Området norr om Söderleden och östra Mölndal ingår i miljözonen. E6/E20, som ingår i det statliga vägnätet omfattas inte. Se karta nedan.

Genom miljözonen kommer Mölndal ytterligare ett steg mot en bättre luftkvalitet, framhåller Ronnie Carlsson, trafikingenjör på gatukontoret, till förmån både för stadens och för regionens invånare.

Ytterligare information om miljözonen finns på hemsidan www.molndal.se under Trafik & vägar.

 

Gatukontoret