Toppbild för Vilka vi är

Vilka vi är

Lennart Jonsson

Gruppledare

E-post: lennart.jonsson@sd.se

Bild på Lennart Jonsson

Martin Linder-Lood

Ordförande

E-post: martin.linder-lood@sd.se

Bild på Martin Linder-Lood

Styrelsen

Bild på Martin Linder-Lood
Ordförande Martin Linder-Lood
Bild på Thomas Olin
Vice ordförande Thomas Olin
Bild på Marie Omström
Andre vice ordförande Marie Omström
Bild på Mari Herrey
Ledamot Mari Herrey
Bild på Per-Erik Karlsson
Ledamot Per-Erik Karlsson
Bild på Rashid Farivar
Ledamot Rashid Farivar
Bild på Tomas Dahlqvist
Ledamot Tomas Dahlqvist
Bild på Jonathan Andersson
Suppleant Jonathan Andersson
Bild på Susanne Andersson
Suppleant Susanne Andersson

Fullmäktigegruppen

Bild på Lennart Jonsson
Gruppledare Lennart Jonsson
Bild på Jan Jacobsson
Ledamot Jan Jacobsson
Bild på Kjell-Åke Jönsson
Ledamot Kjell-Åke Jönsson
Bild på Marie Omström
Ledamot Marie Omström
Bild på Martin Linder-Lood
Ledamot Martin Linder-Lood
Bild på Mikael Brodin
Ledamot Mikael Brodin
Bild på Per-Erik Karlsson
Ledamot Per-Erik Karlsson
Bild på Jonathan Andersson
Ersättare Jonathan Andersson
Bild på Jonny Lago
Ersättare Jonny Lago
Bild på Kjell Jensen
Ersättare Kjell Jensen
Bild på Lars Lundell
Ersättare Lars Lundell
Bild på Marita Lewrén
Ersättare Marita Lewrén

Nämnder

Bild på Albin Carlsson
Ersättare i Skolnämnden
Albin Carlsson
Bild på Andrea Olofsson
Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Andrea Olofsson
Bild på Berry Hasselqvist
Ersättare i Tekniska nämnden
Berry Hasselqvist
Bild på Bo Sjölin
Ledamot i Miljönämnden
Bo Sjölin
Bild på Jan Jacobsson
Ersättare i Social- och arbetsmarknadsnämnden
Jan Jacobsson
Bild på Jonathan Andersson
Ersättare i Utbildningsnämnden
Jonathan Andersson
Bild på Jonny Lago
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Jonny Lago
Bild på Lars Lundell
Ersättare i Byggnadsnämnden
Lars Lundell
Bild på Lennart Jonsson
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Lennart Jonsson
Bild på Marie Omström
Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Marie Omström
Bild på Marita Lewrén
Ersättare i Miljönämnden
Marita Lewrén
Bild på Martin Linder-Lood
Ledamot i Utbildningsnämnden
Martin Linder-Lood
Bild på Mikael Brodin
Ledamot i Social- och arbetsmarknadsnämnden
Mikael Brodin
Bild på Per-Erik Karlsson
Ledamot i Skolnämnden
Per-Erik Karlsson
Bild på Susanne Andersson
Ledamot i Kommunens revisorer
Susanne Andersson
Bild på Thomas Olin
Ledamot i Tekniska nämnden
Thomas Olin
Bild på Tomas Dahlqvist
Ledamot i Byggnadsnämnden
Tomas Dahlqvist